HINNAKIRI

B-kategooria          REGISTREERIMINE

Tasutakse kolmes osas. 20 € (kooli alguses), 336 € (enne sõitude algust), 100 € (1-1,5 kuu möödumisel)

NB! Summat 336 € on kokkuleppel võimalik maksta kahes osas.

Esimene makse (sisaldab e-teooriat, konsultatsiooni ja administratiivkulusid)   20 €

Sõidutunnid (21 õppetundi)                                                                                                336 €

Algõppe libedasõidu riskivältimise tund + pimedasõidu tund                                 100 €

Autokooli ajal käiakse läbi ka esmaabikoolitus = 30 € (tasutakse esmaabi koolitajale)

NB! See on algõppe miinimum programm. Et saavutada õpiväljundid ja mootorsõidukijuhi kvalifikatsioonile vastavus võib sõidutunde minna rohkem.

B-kategooria lisasõidutunnid 2×45 min                                                                             32 €

A-kategooria          REGISTREERIMINE


A või A2 kategooria (vajalik B kategooria juhiluba)                                        310 € / 270 €

Koos sõbra või tuttavaga tulles on kursuse hind mõlemale ainult     310 € / 250 €

KIIRKURSUS! (sõidud kolme päevaga)                                                                           310 €

Kursusetasu võimalik maksta kahes osas

NB! Välja on toodud minimaalne õppeprogrammi hind. Et saavutada mootorratta korrektne käsitlus võib sõidutunde minna rohkem.

Kursus sisaldab teooriat ja 10×45 min. sõitu. Õpingute kestel saab autokool aidata kaitsevarustusega (kiiver, põlvekaitsmed, küünarnukikaitsmed, seljakaitsme, raadiosaatja). Lisasõidutunni hind (1x45min) on 25 €. Mootorratta ja varustuse kasutamine riiklikul eksamil (hind sisaldab ka sõidutundi eksami eel) 50 €. Erisoodustus neile, kes on lõpetanud Alfawing autokoolis B-kat kursuse.

Järelkoolitus          REGISTREERIMINE

Järelkoolitust viiakse läbi üldiste riskikäitumise ilmingutega juhtidele, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud                                                                     220 €

Koolitus algab vähemalt kuue soovija registreerumisel

Järelkoolituse läbiviimine üksikkorras põhjendatud juhtudel                                  300 €

Lõppastme koolitus          REGISTREERIMINE

Kursus hind ja see sisaldab:                                                                                                     100 €

Kursus alustab vähemalt kolme soovija registreerumisel

Teooriaõpe – keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeolude – 3 tundi

  • praktikum – 1 tund
  • keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine – 1 tund liikluses
  • libedasõidu riskivältimise harjutused – 1 tundi libedarajal

Riigilõiv

Riigilõiv tasutakse alles vahetult riiklike eksamite eel, täpsem info ja hinnakiri: MA Liiklusregistri büroos (ARK)

Riiklikud eksamid toimuvad MA Liiklusregistri büroos (ARK) Tartus, aadressil Sepa 23.