HINNAKIRI

B-kategooria          REGISTREERIMINE

Tasumine. 55 € (kooli alguses), 810 € (makse / osamakse teostatakse enne sõitude algust, summa sisaldab 28 sõidutundi + libedasõidu ja pimedasõidu õpet)

NB! Summat 810 € on kokkuleppel võimalik maksta kuni neljas osas.

Esimene makse (sisaldab e-teooriat, konsultatsiooni ja administratiivkulusid)              55 €

Sõidutunnid (28 õppetundi)                                                                                          700 €

Algõppe libedasõidu riskivältimise tund                                                                         60 €

Pimedaõpe                                                                                                                     50 €

Autokooli ajal käiakse läbi ka esmaabikoolitus = 50 € (tasutakse esmaabi koolitajale)

NB! See on algõppe miinimum programm. Et saavutada õpiväljundid ja mootorsõidukijuhi kvalifikatsioonile vastavus võib sõidutunde minna rohkem.

B-kategooria lisasõidutund 1×45 min                                                                              30 €

A-kategooria          REGISTREERIMINE


A või A2 kategooria (vajalik B kategooria juhiluba)                                                        550 €

KIIRKURSUS! (sõidud kolme päevaga)                                                                        650 €

Kursusetasu võimalik maksta kahes osas

NB! Välja on toodud minimaalne õppeprogrammi hind. Et saavutada mootorratta korrektne käsitlus võib sõidutunde minna rohkem.

Kursus sisaldab teooriat ja 10×45 min. sõitu. Õpingute kestel saab autokool aidata kaitsevarustusega (kiiver, põlvekaitsmed, küünarnukikaitsmed, seljakaitsme, raadiosaatja). Lisasõidutunni hind (1x45min) on 40 €. Mootorratta kasutamine riiklikul eksamil 60 €. Varustuse kasutamine eksamil 20 €. Lisatund enne eksamit 40 €.

Jätkuõpe                       REGISTREERIMINE

Kohustuslik peale 3 korda riikliku eksami ebaõnnestumist.

Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi + nõustamine                                       80 €

Lõppastme koolitus          REGISTREERIMINE

Kursus hind ja see sisaldab:                                                                                           150 €

Kursus alustab vähemalt kahe soovija registreerumisel

Teooriaõpe – keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeolude – 3 tundi

  • praktikum – 1 tund
  • keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine – 1 tund liikluses
  • libedasõidu riskivältimise harjutused – 1 tundi libedarajal