HINNAKIRI

B-kategooria          REGISTREERIMINE

Tasutakse kolmes osas. 52 € (kooli alguses), 560 € (enne sõitude algust), libeda ja pimedaõpe tasutakse, kui on läbitud 20 sõidutundi

NB! Summat 560 € on kokkuleppel võimalik maksta kahes või kolmes osas.

Esimene makse (sisaldab e-teooriat, konsultatsiooni ja administratiivkulusid)              52 €

Sõidutunnid (28 õppetundi)                                                                                          560 €

Algõppe libedasõidu riskivältimise tund                                                                         60 €

Pimedaõpe                                                                                                                     50 €

Autokooli ajal käiakse läbi ka esmaabikoolitus = 40 € (tasutakse esmaabi koolitajale)

NB! See on algõppe miinimum programm. Et saavutada õpiväljundid ja mootorsõidukijuhi kvalifikatsioonile vastavus võib sõidutunde minna rohkem.

B-kategooria lisasõidutund 1×45 min                                                                              25 €

A-kategooria          REGISTREERIMINE


A või A2 kategooria (vajalik B kategooria juhiluba)                                                        440 €

KIIRKURSUS! (sõidud kolme päevaga)                                                                        500 €

Kursusetasu võimalik maksta kahes osas

NB! Välja on toodud minimaalne õppeprogrammi hind. Et saavutada mootorratta korrektne käsitlus võib sõidutunde minna rohkem.

Kursus sisaldab teooriat ja 10×45 min. sõitu. Õpingute kestel saab autokool aidata kaitsevarustusega (kiiver, põlvekaitsmed, küünarnukikaitsmed, seljakaitsme, raadiosaatja). Lisasõidutunni hind (1x45min) on 30 €. Mootorratta kasutamine riiklikul eksamil 60 €. Varustuse kasutamine 20 €. Lisatund enne eksamit 35 €.

Jätkuõpe                       REGISTREERIMINE

Kohustuslik peale 3 korda riikliku eksami ebaõnnestumist.

Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi + nõustamine                                       75 €

Järelkoolitus          REGISTREERIMINE

Järelkoolitust viiakse läbi üldiste riskikäitumise ilmingutega juhtidele,

kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud                                      220 €

Koolitus algab vähemalt kuue soovija registreerumisel

Järelkoolituse läbiviimine üksikkorras põhjendatud juhtudel                                          300 €

Lõppastme koolitus          REGISTREERIMINE

Kursus hind ja see sisaldab:                                                                                           110 €

Kursus alustab vähemalt kolme soovija registreerumisel

Teooriaõpe – keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeolude – 3 tundi

  • praktikum – 1 tund
  • keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine – 1 tund liikluses
  • libedasõidu riskivältimise harjutused – 1 tundi libedarajal

Riigilõiv

Riigilõiv tasutakse alles vahetult riiklike eksamite eel, täpsem info ja hinnakiri: MA Liiklusregistri büroos (ARK)

Riiklikud eksamid toimuvad MA Liiklusregistri büroos (ARK) Tartus, aadressil Sepa 23.