ABIKS SULLE

ÕPPIMA ASUDES VAJALIK

  • Isikuttõendav dokument (ID kaart, pass)
  • Üks foto
  • Kehtiv mootorisõidukijuhi tervisetõend (perearstilt). Kui esimesel korral seda pole, siis saame kokku leppida, millal te arstitõendi kooli toote.
  • Juhilubade olemasolul (A-kategooria õppimiseks) juhiluba.
  • Esimene sissemakse

KASULIKKE VIITEID

A-kategooria / motokool  Kursuste ajakava        Hinnakiri

Mootorratta õpe peab olema nauditav ja seda me ka üritame pakkuda. Neli ratast liigutavad su keha aga kaks ratast liigutavad su hinge. Lisaks on meil Motoman OÜ-ga väga head suhted ning võime olla abiks varustuse ja tsikli soetamisel. Õpetajaks kogemustega mees, kes läbinud mitmeid koolitusi ja peamine nende hulgas MOTO SURVIVAL. Lisaks 2015 aastal osaletud koolitusel Norras, kus õpetati välja mootorratturite õpetajaid ja eksamineerijaid.

Kui teil oma varustust pole, siis kool saab selles osas aidata. Sõidutunnis osalemiseks annab õpetaja teile kaitsmete komplekti (selg, õlad, küünarnukid, põlved) mille saate kinnitada oma isiklike riiete alla või peale ja kui kiivrit ka ei ole, siis saab selle ka. Vihmase ja külma ilma korral saab ka motojope. Oluline on turvalisus ja jõuaksite arusaamisele, et kaitsmed on need, mis kriitilisel momendil võivad päästa teie elu. Mootorratta õppeprogrammis on vaja läbida teooria ja 10×45 min sõitu.

24-aastaselt saab tulla õppima A-kategooriat, mille võimsus ületab 35kW (võimsus piiramatu). Samuti peab olemas olema B kategooria juhiluba (mitte esmane juhiluba). Õppe ja eksamisõiduki võimsus peab olema vähemalt 50kw.

18-24 aasta vanustel saab teha A2 kategooriat. See on mootorratas mille võimsus ei ületa 35 kw. Õppe ja eksamisõiduk peab olema 25-35kw.

RIIGILÕIV(tuleb tasuda alles vahetult riiklike eksamite eel)
vaata: MA Liiklusregistri büroos (ARK)

Riiklikud eksamid toimuvad MA Liiklusregistri büroos(ARK) Tartu Sepa 23.

B-kategooria / autokool    Kursuste ajakava        Hinnakiri

Siin pannakse alus teie sõiduki käsitlemisele, liiklusreeglite tundmisele ja sõiduohutusele. Õpetaja on teie mentor, kes püüab aidata igal sammul. Suuri gruppe me ei moodusta, sest kasutame konstruktivistlikku lähenemist õppimisele (konstrueerime), st õppekeskkond on varieeruv ja individuaalne. Selline meetod nõuab meilt palju aega ja energiat ning kindlasti ei ole see odavamate killast.

B-kategooria on auto, mille täismass (tühimass+kandevõime) ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem, kui kaheksa istekohta.
B-kategooria kursustele saab tulla juba 17,5 aastaselt ning kolm kuud enne 18- aastaseks saamist saate sooritada juba MA Liiklusregistri (ARK) eksamid. Load saate kätte 18-aastaselt.

Piiratud juhtimisõigusega B-kategooria kursustele saab tulla 15,5 aastaselt. Eksamid saab sooritada MA Liiklusregistris (ARK-s), kui on täitunud 16 eluaastat. Piiratud juhtimisõigusega juhi kõrval peab olema lapsevanem või lapsevanema poolt volitatud isik, kellel on olnud juhtimisõigus vähemalt 2 aastat. Piiratud juhtimisõigus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis.

Esimesel kokkusaamisel saab ilusasti arutada läbi kõik vajalikud asjad õppeks ja kuskile pole kiiret. Kuna meil pole suuri gruppe, siis annab see meile võimaluse pöörata rohkem tähelepanu teil tekkinud küsimustesse nii teoorias, kui sõidus.

RIIGILÕIV(tuleb tasuda alles vahetult riiklike eksamite eel)

vaata: MA Liiklusregistri büroos (ARK)

Riiklikud eksamid toimuvad MA Liiklusregistri büroos(ARK) Tartu Sepa 23.

Jätkuõpe    Kursuste ajakava        Hinnakiri

Pärast iga kolmandat mittesooritatud sõidueksamit Maanteeametis peab läbima jätkuõppe. Jätkuõppe minimaalne maht on kaks sõidutundi. Lisaks on individuaalne nõustamine, mille käigus püüame leida põhjused, miks eksami sooritamine ei ole õnnestunud.

Jätkuõppele võib registreeruda, sõltumata sellest, millises autokoolis käidi.

Järelkoolitus    Kursuste ajakava        Hinnakiri

Alfawing OÜ autokoolis viiakse järelkoolitust läbi üldiste riskikäitumise ilmingutega juhtidele, kelle mootorsõiduki juhtimisõigus on esmakordselt ära võetud. Järelkoolitusi viime läbi Tartus.

NB! Meie juures ei saa koolitust läbida isikud, kellel on juhtimisõigus ära võetud sõiduki juhtimise eest alkoholi- või narkojoobes või juhtimisõigus on ära võetud korduvalt.

Järelkoolituse programmis käsitletakse autojuhtide sõidukultuuri ja sotsiaal-psühholoogiliste omaduste välja arendamist, mille alla kuuluvad: kaasliiklejate austamine, viisakus, kannatlikkus, rahulikkus, meelerahu, mõistmine, ausus, distsipliin ning samuti negatiivne suhtumine liiklusseaduse rikkumisele kui nähtusele.

Juhtimisõiguse uuesti taotlemiseks on kohustuslik läbida järelkoolituse kursus ning alles seejärel saab Maanteeametis sooritada B-kategooria teooria- ja sõidueksami.

Koolitus koosneb neljast moodulist ja iga mooduli maht on 4×45 minutit. Iga mooduli vahele jääb vähemalt 1 nädal. Kõikidest moodulitest osavõtt ja antud ülesannete sooritamine on kohustuslik.

Õpperühma suurus:

Järelkoolitus viiakse läbi grupitöö vormis. Koolitusgrupi suurus peab olema 6-12 isikut.

NB! Koolitus algab, kui gruppi on kogunenud vähemalt 6 inimest. Põhjendatud juhtudel (koolitusel osaleja kirjaliku avalduse alusel) võib järelkoolituse läbi viia ka üksikkorras.

Maanteeamet on tunnustanud järelkoolituse läbiviijana:
1) Kaimar Juss

Lisainfo ja registreerimine:
Koolitust viime läbi Tartus. Peale registreerumist võtame ühendust ja täpsustame isikuandmed ning koolitusdetailid.
http://alfawing.eualfawing2010@gmail.com, +372 518 2095