TEOORIA

Sisene autokooli õppeprogrammi→

Tartu autokool/motokool Alfawing annab sulle suurepärase võimaluse kasutada ratsionaalselt oma aega ning läbida teooriakursus endale sobilikul ajal. Meie praktika näitab, et e-teooria on väga edukas. Miks? Loegutes käiad puuduvad palju ja jäävad läbitud teemadest ilma. Õppimise tempo ei ole kõigil ühtlane. Kes saab kiiresti aru aga kellel võtab asi rohkem aega. Loengus on kõigile üks tempo. Loengud on põhiliselt õhtuti ja inimesed on väsinud päevastest toimingutest. Väsinud inimene ei õpi hästi. Autokooli e-õppe keskkonnas on võimalus õppida 24/7. See annab täieliku vabaduse õppida samat asja nagu loenguski endale sobilikul ajal ja sobiliku tempoga.  Õppeklassi kaugus  ei ole enam oluline. Kuna õppematerjalid loetakse, kuulatakse/vaadatakse autokooli veebipõhises õppekeskkonnas siis on koolituse läbimiseks hädavajalik interneti kasutamise võimalus ja ID kaardi olemasolu.

Kursuste ajakava         Hinnakiri

Õppekeskkonda sisenemisel ühenda esmalt ID kaart arvutiga (sisenete ID kaardi PIN 1) ja kui autokooli poolt on antud luba teil sinna siseneda, siis avanevad teile loengud, selgitused, õppefilmid, liiklusülesanded jne.

Koolituse lõpetamine. Kursuse edukal läbimisel väljastab autokool koolitatavale  mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse, mille alusel saab registreeruda eksamite sooritamiseks vabalt valitud MA Liiklusregistri büroos (ARK)  üle Eesti.

RIIGILÕIV(tuleb tasuda alles vahetult riiklike eksamite eel)
vaata: MA Liiklusregistri büroos (ARK)

Riiklikud eksamid toimuvad MA Liiklusregistri büroos(ARK) Tartu Sepa 23.

Juhtimisõiguse väljastab MA Liiklusregistri büroo (ARK) pärast teooria ja sõidueksami edukat sooritamist.